ได้ไปอลป ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานอีฟม่า (ไอเอฟเอ็มเอ) ประเดิมมวยไทยไปโอลิมปิก ประกาศระเบิดศึกมวยไทยสมัครเล่นชิบแชมป์โลก 2021 ที่จังหวัดภูเก็ต

ได้ไปอลป ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานอีฟม่า (ไอเอฟเอ็มเอ) ประเดิมมวยไทยไปโอลิมปิก ประกาศระเบิดศึกมวยไทยสมัครเล่นชิบแชมป์โลก 2021 ที่จังหวัดภูเก็ต ธ.ค. 74 ประเทศสมาชิกกีฬามวยไทยทั่วโลก

เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก 2021 เป็นรายการ ไอเอฟเอ็มเอ ยูธ แอนด์ ซีน’เยอะ เวิร์ลดฺ แชม’เปียนชิพ ซึ่งสมาชิกสหพันธ์มวยไทยนานาชาติทั่วโลกลงความเห็นเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

เพื่อเป็นส่วนของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ในการนี้สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ในฐานผู้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ได้ประชุมเตรียมงานร่วมกับผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต และก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมพร้อมแผนดำเนินการแล้ว ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (ไอเอฟเอ็มเอ) กล่าวถึงที่มาของการจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ครั้งนี้ว่า เป็นการจัดขึ้นตามโครงสร้างในแผนการดำเนินงานของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ ได้ไปอลป โดยกำหนดให้การแข่งขัน ไอเอฟเอ็มเอเวิร์ลดฺ แชม’เปียนชิพ เป็นเกมส์กำปั้นโลกระดับนานาชาติที่จะต้องจัดขึ้นทุกๆปี

แต่ในปี 2563 ปรากฏว่าไม่สามารถจัดได้ เนื่องจากว่าปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สหพันธ์ไอเอฟเอ็มเอ ก็เลยเลื่อนการ แข่งขันมาเป็นปี 2564 กำหนดการเดิมที่เคยจัดมาจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมตอนต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี

แต่ปีนี้จำเป็นจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19 จึงต้องเลื่อนไปเป็นเดือนธันวาคมแทน สำหรับสถานที่แข่งขันที่ภูเก็ตเกิดจากมติของผู้แทนประเทสสมาชิกทั่วโลก ซึ่งผลดีที่จะตามมาก็คือสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ

และไอเอฟเอ็มเอ สามารถสนองตอบนโยบาย “กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว” (สพอร์ท ทัว’ริสซึม) ของรัฐบาลไทยได้เป็นอย่างดี ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและองค์การที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ ความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา

ได้ไปอลป และเจ้าหน้าที่ประจำทีม รวมทั้งผู้แทน ไอโอซี และผู้แทนองค์กรกีฬาระดับนานาชาติที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันนั้น ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดการแข่งขัน นอกจากการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา มวย วันนี้

ได้ไปอลป

มหกรรมการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก 2021

ได้ไปอลป เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในอนาคต ตามที่ ไอโอซี ให้การรับรองมวยไทยแบบถาวร (ฟูล เรคเคิกนิช’เชิน) ซึ่งอาจจะทำให้มวยไทยมีฐานะเป็น ออฟฟิช’เชิล สพอร์สซฺ โปรแกรม ออฟ โอลิมปิค ในโอกาสต่อไป

การจัดการแข่งขันและกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบการแข่งขันครั้งนี้ ยังจะกลายเป็นสื่อกลางให้มวลสมาชิก 146 ประเทศได้แสดงออกในรูปแบบของการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับกีฬามวยไทย ที่ไอโอซี ให้การรับรองด้วย

(นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ มร.สเตฟาน ฟอกซ์ ประธานและเลขาธิการสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ และผู้แทนองค์กร หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในด้านความปลอดภัย ปลอดเชื้อ โควิด -19

ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักกีฬามวยไทยจาก 74 ประเทศ บินสู่ภูเก็ต ร่วมแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2564 ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดและผู้แทนกองกำกับการตำรวจจังหวัด)

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมกับสมาคมกีฬามวยไทยฯ และสหพันธ์ไอเอฟเอ็มเอ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แพทย์สาธารณาสุขจังหวัด

ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา สพบ., นายกสมาคมกีฬาจังหวัด, ผู้อำนวยการสนง. กกท จังหวัด, การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด, นายอำเภอถลาง, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอถลาง, ผู้แทนของ บลู ทรี วอ’เทอะ พาร์ค ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

รวมทั้ง นายวิชย์ สุทธิถวิล และคณะจาก ไบร์ท แพนเตอร์ ซึ่งจะดูแลในระบบ ออร์’กะไนเซอะ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขอให้สมาคมฯ เป็นผู้แจ้งประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ทราบถึงวิธีต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.

ส่วนกลางและจังหวัดอย่างเคร่งครัดด้วย สำหรับกิจกรรมที่กำหนดว่าจะจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2564 จะ ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆ คือ การแข่งขันมวยไทยระดับเยาวชนอายุตั้งแต่ 10 ปี ไปจนถึง 17 ปี

การแข่งขันมวยไทยระดับประชาชนอายุ ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 40 ปี การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการที่มวยไทยได้รับการรับรองอย่างถาวรจาก ไอโอซี การประชุมทางวิชาการมวยไทย การส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างทีมนักกีฬา

ได้ไปอลป จากประเทศต่างๆ กับ นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในตัวเมือง จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย ยัดเงินล็อกผลจริง